Organizační tým

Organizační tým Československých křižovatek tvoří 18 studentů středních a vysokých škol.

 

Ředitel projektu:  Jakub Gogela (gogela@politickastudia.cz)

– Koordinace a personální zajištění celého projektu

– Provozní záležitosti projektu (prostory, ubytování, stravování…)

– Komunikace s partnery projektu, propagace projektu

 

Odborný poradce: Tomáš Konečný (konecny@americkykongres.cz)

– Politický systém a rozdělení mandátů, agenda jednání, odborné podklady a jejich korektury

 

Vedoucí registrací: Tereza Špalková

– Registrace a informační servis pro účastníky

 

Vedoucí programu: Kateřina Machová

– Doprovodný program a hosté

 

Vedoucí mediální sekce: Jan Kropáček

– Činnost Československé tiskové kanceláře