Organizační tým

Organizační tým Československých křižovatek tvoří 18 studentů středních a vysokých škol.

 

Výkonný ředitel:  Jakub Gogela (gogela@politickastudia.cz)

– Koordinace a personální zajištění celého projektu

– Politický systém a rozdělení mandátů, agenda jednání, odborné podklady a jejich korektury

– Doprovodný program a hosté

 

Administrativní ředitel: Petr Svoboda

– Registrace a informační servis pro účastníky

– Komunikace s partnery projektu

 

Organizační ředitel: Kristián Melleš

– Provozní záležitosti projektu (prostory, ubytování, stravování…)

– Propagace projektu

 

Vedoucí mediální sekce: Jan Kropáček

– Činnost Československé tiskové kanceláře