Československé křižovatky

Československé křižovatky jsou vzdělávacím projektem Centra politických studií. Jeho hlavní náplní je pořádání vzdělávacích historických a politických simulací pro studenty středních a vysokých škol.

Součástí projektu jsou nyní následující simulace:

  • Buduj stát: simulace národního shromáždění a dalších prvorepublikových politických orgánů včetně Pětky, účastníci se seznámí s hlavními otázkami a problémy, které doprovázely vznik a budování samostatného československého státu.
  • Vyhraj únor: prostřednictvím soupeření týmů, které odpovídající vládním stranám Národní fronty, se studenti seznámí formou hry s vývojem v letech 1945-1948 a pokouší se prostřednictvím různých akcí ovládnout klíčové mocenské složky.
  • Obnov demokracii: simulace Federálního shromáždění v letech 1989-1992, která účastníky seznamuje s těžkostmi provázejícími přechod k demokracii a vytváření nového politického systému.

Jednotlivé modely v rámci projektu, které se orientují na různé epochy československých dějin, nabízí spolek nejen účastníkům z řad studentů, ale též v modifikované verzi školám k realizaci za přítomnosti a podpory spolku.

Cílem projektu je zlepšit porozumění studentů vnitropolitickému a zahraničněpolitickému vývoji Československa. Díky metodě simulace mohou účastníci lépe pochopit fungování politického života v různých obdobích československých dějin a lépe poznat klíčové aktéry a události jednotlivých zlomových bodů a nakonec také pochopit odlišnosti tehdejší a dnešní situace.