Politické proudy

Účastníci simulace představují poslance Federálního shromáždění a jsou v rámci simulace rozděleni do pěti politických proudů. Poslanecké kluby stejného proudu mají společná zasedání.

Jedná se o tyto proudy:

  • Občanský proud (OF, VPN) – Občanské fórum a jeho slovenský protějšek Verejnosť proti násiliu
  • Komunistický proud (KSČM, KSS) – zahrnuje jak české, tak slovenské komunisty
  • Křesťanskodemokratický proud (ČSL, KDS, KDH) – slovenští křesťanští demokraté a čeští lidovci
  • Sociálnědemokratický proud (ČSD, ČSS, SSO) – zahrnuje především české sociální demokraty a další (marginální) demokratické levicové strany
  • Národní proud (SNS, HSD-SMS) –  slovenské nacionalistické strany a moravské autonomistické hnutí

Na začátku hry na prvním jednání politického proudu bude oznámen klíč, to znamená 1) kolik poslanců bude mít proud ve Sněmovně lidu a kolik ve Sněmovně národů 2) kolik poslanců vyšle do České národní rady a kolik do Slovenské rady. Na jednání se dohodne, kdo bude kam kooptován. Poslanci ČNR pak budou automaticky české národnosti a poslanci SNR slovenské.

Příklad: Proud X má 8 poslanců, z toho jsou 3 poslanci SL a ČNR, 1 poslanec SL a SNR, 2 poslanci SN a ČNR a 2 poslanci SNR. V prvním kole se všichni poslanci daného proudu rozdělí do těchto pozic.

Od třetího kola pak budou mít příslušníci občanského proudu možnost se odtrhnout a založit nový proud:

  • Pravicový (ODS, ODA,DÚ) – zahrnuje nově vzniklou ODS a další menší pravicové strany

V průběhu hry budou mít poslanci během projednávání určitých témat (např. ekonomických otázek nebo otázek vztahu Čechů a Slováků) možnost přestoupit do jiného proudu. „Přeběhlíkům“ jejich mandát zůstane. Podobná praxe byla v letech 1990-1992 běžná.