Podmínky účasti

Vyplněním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami účasti a s platbou účastnického poplatku ve výši 350 Kč.

Po registraci Vám přijde potvrzení na e-mail, pokud se tak nestane, nebo v případě, že máte jakékoli jiné problémy s registrací, zkontaktuje nás na cskrizovatky@politickastudia.cz.

Podmínky účasti:

1) Centrum politických studií organizuje Vyhraj únor (dále jen „projekt“) jako vzdělávací akci pro studenty středních a vysokých škol od 15 do 26 let; účastník musí být studentem střední školy nebo bakalářského či magisterského programu vysoké školy; cílem projektu je rozvíjet dovednosti a znalosti účastníků.

2) Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby účasti na projektu, s osobními údaji bude nakládáno na základě Zákona o ochraně osobních údajů; dále pak souhlasí s uchováním svých kontaktních údajů pro potřeby Centra politických studií, které se zavazuje tyto údaje neposkytovat třetím stranám.

3) Účastník bere na vědomí, že veškeré poskytnuté materiály jsou chráněny autorskými právy a jejich šíření, kopírování či publikování bez souhlasu autora není dovoleno.

4) Účastník se zavazuje řídit se pokyny členů organizačního týmu a se chovat tak, aby nepoškodil dobré jméno projektu nebo Centra politických studií.

5) Účastník se zavazuje k úhradě škody vzniklé jeho zaviněním v průběhu konání projektu; účastník bere na vědomí, že organizátoři projektu nenesou odpovědnost za jeho chování, ani za případné následky tohoto chování.

6) Účastník se zavazuje, že se bude řídit ubytovacím řádem Kolejí a menz Univerzity Karlovy, jakož i provozními řády objektů, v nichž se bude v rámci své účasti na projektu pohybovat; účastník se zavazuje řídit pokyny personálu těchto zařízení, zároveň bere na vědomí, že v případě porušení jakéhokoliv ze zmíněných řádů může být z dotyčného objektu vypovězen s okamžitou platností, či mu do něj může být zakázán další vstup.

7) Jestliže je účastník mladší 18 let, informuje svého zákonného zástupce o své účasti na projektu a seznámí jej s těmito registračními podmínkami; zákonný zástupce musí s účastí na projektu vyslovit souhlas, registrace účastníka slouží jako potvrzení tohoto souhlasu; zákonný zástupce především musí vzít na vědomí, že organizátoři nenesou odpovědnost za chování účastníka a jeho následky (účastník se nestává “svěřenou osobou” organizátora).

8) Pokud účastník poruší podmínky účasti nebo právní řád ČR, vyhrazuje si organizátor právo vyloučit tohoto účastníka z projektu; povinností takového účastníka je uhradit plnou cenu služeb mu poskytnutých v rámci projektu, pokud to organizátor uzná za vhodné.

9) Účastnický poplatek je 350,- Kč na osobu a je splatný předem dle instrukcí, které byly účastníkovi doručeny v registračním e-mailu. Poplatek je po zaplacení vratný, pokud účastník oznámí zrušení registrace nejpozději 10 dní před začátkem konání akce na cskrizovatky@politickastudia.cz, a nebo pokud se účastník nebude moci zúčastnit akce ze zdravotních důvodů, a tuto skutečnost neprodleně oznámí na tento e-mail.

i Vám přijde potvrzení na e-mail, pokud se tak nestane, nebo v případě, že máte jakékoli jiné problémy s registrací, zkontaktuje nás na cskrizovatky@politickastudia.cz.

Podmínky účasti

1) Centrum politických studií organizuje Buduj stát (dále jen „projekt“) jako vzdělávací akci pro studenty středních a vysokých škol od 15 do 26 let; účastník musí být studentem střední školy nebo bakalářského či magisterského programu vysoké školy; cílem projektu je rozvíjet dovednosti a znalosti účastníků.

2) Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby účasti na projektu, s osobními údaji bude nakládáno na základě Zákona o ochraně osobních údajů; dále pak souhlasí s uchováním svých kontaktních údajů pro potřeby Centra politických studií, které se zavazuje tyto údaje neposkytovat třetím stranám.

3) Účastník bere na vědomí, že veškeré poskytnuté materiály jsou chráněny autorskými právy a jejich šíření, kopírování či publikování bez souhlasu autora není dovoleno.

4) Účastník se zavazuje řídit se pokyny členů organizačního týmu a se chovat tak, aby nepoškodil dobré jméno projektu nebo Centra politických studií.

5) Účastník se zavazuje k úhradě škody vzniklé jeho zaviněním v průběhu konání projektu; účastník bere na vědomí, že organizátoři projektu nenesou odpovědnost za jeho chování, ani za případné následky tohoto chování.

6) Účastník se zavazuje, že se bude řídit ubytovacím řádem Kolejí a menz Univerzity Karlovy, jakož i provozními řády objektů, v nichž se bude v rámci své účasti na projektu pohybovat; účastník se zavazuje řídit pokyny personálu těchto zařízení, zároveň bere na vědomí, že v případě porušení jakéhokoliv ze zmíněných řádů může být z dotyčného objektu vypovězen s okamžitou platností, či mu do něj může být zakázán další vstup.

7) Jestliže je účastník mladší 18 let, informuje svého zákonného zástupce o své účasti na projektu a seznámí jej s těmito registračními podmínkami; zákonný zástupce musí s účastí na projektu vyslovit souhlas, registrace účastníka slouží jako potvrzení tohoto souhlasu; zákonný zástupce především musí vzít na vědomí, že organizátoři nenesou odpovědnost za chování účastníka a jeho následky (účastník se nestává “svěřenou osobou” organizátora).

8) Pokud účastník poruší podmínky účasti nebo právní řád ČR, vyhrazuje si organizátor právo vyloučit tohoto účastníka z projektu; povinností takového účastníka je uhradit plnou cenu služeb mu poskytnutých v rámci projektu, pokud to organizátor uzná za vhodné.

9) Účastnický poplatek je 300,- Kč na osobu a je splatný předem dle instrukcí, které byly účastníkovi doručeny v registračním e-mailu. Poplatek je po zaplacení vratný, pokud účastník oznámí zrušení registrace nejpozději týden před začátkem konání akce na cskrizovatky@politickastudia.cz.