Praktické informace

Projekt Vyhraj Únor se uskutečnil 9. a 10. listopadu 2018 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha. Záštitu nad akcí převzal děkan FF UK doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Jednalo se o vůbec první simulaci uspořádanou v rámci Československých křižovatek.

Akce se zúčastnilo 42 studentů středních a vysokých škol, přičemž větší část tvořili středoškoláci.

V roce 2019 se tato simulace z období 1945-1948 pořádat nebude. Plánujeme ovšem ve střednědobém horizontu uspořádat Vyhraj únor znovu.