Účastnické role

Všichni účastníci náleží do jedné z šesti politických stran Národní fronty Čechů a Slováků: Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, Československá sociální demokracie, Demokratická strana Slovenska a Komunistická strana Slovenska

Na začátku každého kola se účastníci schází na stranické schůzi, kde si zvolí i předsedu strany, který se účastní jednání předsedů stran Národní fronty. Následně si účastníci rozdělí, kdo bude řadovým poslancem, kdo se má stát ministrem vlády, kdo bude chodit jednat za prezidentem, kdo bude spravovat média a komunikovat s novináři nebo kdo se zúčastní PubQuizu.