Účastnické role

Všichni účastníci (včetně novinářů) jsou účastníky jedné z šesti stran: Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, Československá sociální demokracie, Demokratická strana Slovenska a Komunistická strana Slovenska.

Do projektu se za příslušnou stranu lze registrovat jako:

  • Poslanec: zúčastní se zasedání výboru parlamentu, který schvaluje stanovisko, jež ovlivňuje konečné hlasování ve vládě; je součástí delegace u prezidenta, kterého přesvědčuje o správnosti postojů své strany; pronáší agitační projevy. O tom, který z těchto úkolů v daném kole provádí, rozhoduje předseda strany.
  • Novinář: vytváří mediální výstupy, kterými poskytuje zpravodajství a informuje veřejnost o postojích své strany. Jeho úkolem je získat pro stranu voliče.

Poslanci a novináři dané strany tvoří společně předsednictvo, které volí předsedu a ministry. Předseda řídí jednání předsednictva, zastupuje stranu v Národní frontě a přiděluje úkoly poslancům. Předseda se volí na začátku hry, ale předsednictvo jej může kdykoliv vyměnit. Ministři se účastní jednání ve vládě, kde vyjednávají a hlasují o podobě zákonů. Předseda i ministři mohou být jak z řad poslanců, tak z řad novinářů.