Popis simulace

Buduj stát je dvoudenní historická a politická simulace, která se odehrává v období počátků První republiky. Účastníci představují poslance Národního shromáždění a jejich úkolem bude položit základy nově vzniklého československého státu a rozhodnout o jeho zahraničněpolitickém i vnitropolitickém směřování.

Během pěti kol se účastníci budou muset vypořádat s mnoha dobovými problémy jako například měnovou či pozemkovou reformou, zavedením minimální mzdy a osmihodinové pracovní doby nebo otázkou vytvoření župní správy. Další témata se budou dotýkat otázek např. postavení Slovenska či práv jazykových menšin.

Účastníci se se setkají s následujícími institucemi:

  • Prezident
  • Vláda
  • Národní shromáždění
  • Pětka
  • Ústřední zastupitelstvo Prahy
  • Československá tisková kancelář

Během simulace jsou účastníci rozděleni do pěti politickým proudů, které odpovídají pěti hlavním dobovým stranám.