Politické proudy

Účastníci jsou v rámci simulace rozděleni do pěti hlavních proudů, které odpovídají pěti hlavním stranám:

  • Agrárníci
  • Sociální demokraté
  • Národní demokraté
  • Národní socialisté
  • Lidovci

Těchto pět hlavních proudů odpovídá stranám československého národa. V první republice bylo mnoho národnostních a jazykových menšin, které v Národním shromáždění zastupovaly vlastní strany – jednalo se zejména o strany německé a maďarské menšiny, příkladem je např. německá sociální demokracie. V rámci simulace budou představitele těchto menšinových stran hrát organizátoři a účastníci se budou snažit získat jejich podporu.

Během simulace se bude moct ze sociálnědemokratického a národněsocialistického proudu vyčlenit nový proud:

  • Komunisté