Popis simulace

Obnov demokracii je historická a politická simulace, která se odehrává v období od prosince 1989, kdy byla jmenována tzv. vláda národního porozumění vedená Mariánem Čalfou, až do voleb v červnu 1992. Účastníci obsazují posty ve federálních a republikových institucích a aktivně se podílí na řešení problémů spjatých s přechodem k demokracií a vytvářením nového politického systému.

Hra je rozdělena do pěti kol. V každém kole se musí účastníci vypořádat s jinými dobovými problémy jako například s ekonomickou transformací či otázkou státoprávního uspořádání Československa a řešení vztahu Čechů a Slováků.

V rámci simulace si účastníci můžou vyzkoušet různé aktivity, za které získávají žetony vlivu, jež vedou k výhře. Během zasedání parlamentních komor zažijí projednávání zákonů, vládní interpelace či schvalování rozpočtu. Někteří účastníci se mohou stát ministry a účastnit se jednání vlády. Další můžou mít jednání s prezidentem. Kromě toho můžou všichni účastníci psát komentáře, mít tiskové konference nebo poskytovat rozhovory novinářům.

Oproti simulaci Vyhraj únor jsou novináři jsou nezávislí a nestraničtí a představují je organizátoři. Úplnou novinkou jsou jednání u kulatého stolu, během kterých musí účastníci dospět ke konsensu.