Centrum politických studií

Zapsaný spolek Centrum politických studií byl založen 12. prosince 2010 a Ministerstvem vnitra ČR registrován 15. prosince 2010. Ustavující valná hromada proběhla 20. února 2011.

Cílem spolku je rozšiřovat obecné povědomí české veřejnosti, zvláště pak středoškolských a vysokoškolských studentů, o mezinárodních vztazích, diplomacii a politice na národní i nadnárodní úrovni. Zároveň hodlá vytvářet platformu pro setkávání a vzdělávání ve výše uvedených oblastech.

Za tímto účelem spolek pořádá interaktivní vzdělávací akce, přednášky, diskusní setkání, debatní panely a další akce.

Největším spolkovým projektem je Český model amerického kongresu (ČMAK), který se koná každoročně na podzim v Plzni.  Dalšími významnými spolkovými projekty je Fourier a Moravský model světové obchodní organizace (MOWTO). V čele spolku stojí předseda, místopředseda a řídící výbor. Za praktickou realizaci jednotlivých projektů odpovídají jejich ředitelé, kteří jsou zvoleni valnou hromadou všech členů spolku.

Bankovní spojení: 2900503307/2010

Adresa:

Centrum politických studií, z. s.

Náměstí Jana Palacha 2

110 00 Praha 1

IČO: 22844228