Komunistická touha po moci štěpí dělnické hnutí (ČSD)

Rozhořčení komunisté poté, co se většina socialistických i jiných stran postavila proti jejich nesmyslným návrhům, útočí opakovaně na představitele demokratického, lidového socialismu. Zatímco jim se nepodařilo prosadit jakobínský teror bez nároku na soud, my naproti tomu vyslyšíme nářek křivě obviněných. Zatímco jim jde pouze o co největší moc, nám jde o skutečný socialismus. Komunisté vám zajistí bídu a bezpráví, my směřujeme ke zkrácení pracovní doby a k sociálním jistotám pro každého z vás.

Leave a Comment