Československo zradilo svého věrného spojence – SSSR (KSČ)

Stalin jednou řekl: „Já vím, že vy, Čechoslováci, nám Rusům nedůvěřujete. Ani vy, dr. Beneši, nám nedůvěřujete!“Beneš: „Ano!“Stalin: „Avšak já vás ujišťuji, že dodržíme smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli – že Československo bude svobodná a nezávislá země a že my se nebudeme vměšovat do vašich vnitřních záležitostí. Jak to budete dělat, takové to budete mít.“
A demokratické strany naše věrné spojence nyní zradili přijetím kapitalistického Marshallova plánu a dostali náš stát do područí amerického imperialismu, který z nás vysaje veškerý socialistický entusiasmus a dělnická třída bude zotročena pro potěchu buržoazie.


Leave a Comment