Klerikalismus lidovců dosáhl nejvyšších mezí (ČSD)

Nedemokratické postoje katolické hierarchie se asi brzy stanou oficiálním programem lidové strany. Reakční lidovci dodnes zakládají svůj program na otázkách minulého století… Toho československý lid nemá zapotřebí… začnou nám kázat, jak se máme chovat? Začnou opět zakládat hranice, jako tu, na které umřel Jan Hus, pokrokový bojovník za práva lidu? Ne prelátům. Ne klerikálům. Ne zpátečníkům!

Leave a Comment