Sjezd sociální demokratů z celé Evropy: Churchill s železnou oponou lže (ČSD)

Zástupci ČSD se zúčastnili celoevropského sjezdu sociálních demokratů. Nově zvolený předseda Laušman prohlásil: „Cílem nás všech je blaho občanů v našich vlastech a společenské vlastnictví výrobních prostředků. Přesvědčíme reakční síly v Evropě, že Churchill lhal a že nás žádné hranice nedělí. Vzpomeňme na internacionálu, která sdružuje dělníky všech národů.“ Předsedovi ČSD se tleskalo ve stoje!

Leave a Comment