Slovenská autonomie aneb největší chyba poválečné politiky Národní fronty (ČSNS)

Před půl rokem byl schválen zákon ustanovující autonomní slovenskou vládu, jejíž rozhodnutí budou dále předkládány vládě centrální k potvrzení. Slovenská politická scéna tedy získala nástroj jak ovládat některé regionální záležitosti mezi nimi i zemědělství. Výsledek, dnes vláda jedná o dotaci 6 miliard Kčs pro slovenský lid, který hladoví. Další argument pro znovuobnovení centrálního spravování státních záležitostí ?

Leave a Comment