Občanský proud: Postoj Občanského proudu

Občanské proud je znepokojen postojom sociálnych demokratov. Sme konsternovaní tým, že strana, ktorá sa práve vymamila zo smrteľného zovretia KSč a deklaruje svoju samostatnosť tak nejedná. Boli ochotní vytvoriť a podieľať sa na vláde, ktorá je v priamom rozpore s požiadavkami dlho utláčaných obyvateľov nášho štátu. Vyzývame preto sociálnu demokraciu, aby sa stala štátotvornou stranou a prestala byť poslušným psíkom KSČ

Leave a Comment