Priority Křesťanskodemokratického bloku

Křesťanskodemokratický blok vítá výsledky, kterých se podařilo díky pokojným demonstracím občanů dosáhnout. Doufáme, že nový režim nebude klást překážky občanským svobodám, zejména svobodě vyznání, o jejíž rozvoj se chceme výrazně zasadit. Budeme požadovat další postup reforem a dodržení započaté cesty.

Leave a Comment