Hrdý buď žes vytrval, styď se a buď potrestán, kdos zradi (KSČ)

A hrdý buď,
žes vytrval,
žes neposkvrnil ústa ani hruď
falešnou řečí.

Píše Stanislav Kostka Neumann – obránce socialistických hodnot perem i činy. Kdo ale hrdý být nemůže a nemá být na co je ministr Krajina, který nás zradil, nevytrval, podlehl svodům pomíjivého štěstí a zradil republiku. Ale pod tlakem stran z tzv. demokratického bloku se Národní fronta nerozhodla jak v jeho věci pokračovat. Chceme jej vyšetřovat a dojít spravedlnosti, chce to lid, chce to i buržoazie? Nechce-li, je čas ji zničit.

Leave a Comment