Krása práce (KSČ)

Člověk se rodí jako stvoření plné elánu a energie. V jeho životě je však důležité, jak s touto energií naloží. Pokud podlehne západnímu stylu života a jeho den plní požitkářství, nemůže být nikdy šťastný. Avšak práce, ta člověka zušlechťuje. Práce je dokonce jeho podstatou a bez práce ztrácí člověk svůj životní účel. Práce však musí být spravedlivě ohodnocena a náležitě ceněna. Buržoazní velkostatkáři a podnikatelé toto neplní – vyžadují nadlidské výkony při otřesných podmínkách. Komunistická strana Československa se zavazuje bojovat za práva pracujícího lidu!

Leave a Comment