Když „demokraté“ vládnou (KSČ)

Můžeme to vidět v západních státech. Můžeme to bohužel vidět i v naší krásné vlasti. Strany, které se pyšní slovem „demokracie“ v názvu, často neznají jeho význam. Vláda lidu jim neříká zhola nic, zvýhodňují své buržoazní přátele, snaží si nahrabat co nejvíc do vlastní kapsy. Používají nátlak na členy ostatních stran, snaží se přehlušit hlas lidu, který je s dobrou vírou zvolil. Na nebi se však zračí naše naděje, naše jediná volba – rudá hvězda komunismu. Členi Komunistické strany Československé jsou pracující lidé, kteří se nenarodili se stříbrnou lžičkou v ústech, lidé, kteří chtějí vidět naše děti vyrůstat ve světě hojnosti. Pamatujte na to a nenechte naši společnost spadnout do propasti západního světa, kde se jen rozšiřují sociální rozdíly a ohavnost vítězí nad slušností!

Leave a Comment