Sociální demokracie – práva Slovákům, ale ne separatismu! (ČSD)

Nelíbí se vám praktiky komunistů, ale zároveň nechcete návrat kapitalismu a fašismu? Sociální demokracie jako nejstarší česká levicová strana může být alternativou právě pro vás. Podporujeme omezování pracovní doby, zdanění a přerozdělování pro nejchudší. Společně budeme tvořit skvělou budoucnost Československa. Nenechme je prosím rozvrátit těmi, kteří by chtěli roztrhat naši zemi na kousky, na druhou stranu uznáváme práva slovenského lidu na jejich sebeurčení. Naslouchejme proto hlasu nejsilnější strany Slovenska – Demokratické strany.

Leave a Comment