Nechť jsou vrazi mezi námi!

Každý z nás si jistě velice dobře pamatuje na dobu, kdy jsme byli utlačováni jen pro svou národnost – Čech a Slovák byl náhle méně než Němec. V naší mysli je jistě velice ostrý obraz vší zvířecí brutality, prolité krve a tváří, které se nikdy nevrátily z koncentračních táborů. Je nutné potrestat ty, kteří se provinili a nacistický režim podporovali – proto dnes Národní fronta projednávala, jak bude naloženo se sudetskými Němci. Komunistická strana Československa se bila za spravedlnost, ale byla záludně přehlasována. Je nanejvýš hanebné, že její návrh na vložení spravedlnosti do rukou lidu neprošel. KSČ však nepřestane a bude nadále bojovat ze lidské, socialistické hodnoty!

Leave a Comment