Všechnu moc lidu, i při trestání válečných zločinců

Komunistická strana Československa chce zřídit lidové soudy nezávislé na soudech nyní existujících, neboť tyto soudy nesou dědictví soudnictví NACISTICKÉHO. Lid sám ví, co si zažil, lid sám ví, kdo ho zradil.
Stanislav Kostka Neumann píše:
„Já, národ český, a příliš brzy vystřízlivěl jsem z krásného snu o kvetoucí zahradě, kde svoboda, bratrství, mír tančily jako dívčin veselý vír a kde se spravedlnosti dostalo mně a každému z mých. “
Národ český ví, že zákony jsou nespolehlivé a nahrávají nejbohatším a nejvlivnějším na úkor pracujícího lidu. Národ český ví, že spravedlnost je něco, co nám nezajistí 30 let stará lejstra. Národ český ví, kdo nás zradil, koho potrestat. Národ český zažil mnoho hrůz, ať tedy rozhodne!

Leave a Comment