Spravedlnost ne Hon na Čarodějnice! Nejsme vrazi!

Poslanci Demokratické strany Slovenska, podpořili, demokratický a spravedlivý návrh na zřízení soudů složených jak z příslušníků justice, tak z přeživších války. Nacističtí okupanti a kolaboranti budou řádně potrestáni. A bojvníci za svobodu tak mohou cítit zadostiučinění. Zabráníme tak opakování se tak tragické události kdy byl poctivý československý bača Juraj Kocúrek zlynčován rozlíceným davem v Banské nad Bistricou následkem křivého obvinění místního řezníka Bély Domokose..

Leave a Comment