ZLOČINY NĚMCŮ MUSÍ BÝT POTRESTÁNY!

Sotva šestiletý Daniel David František přišel během války o oba dva rodiče. Daniel David František je rodilý Čechoslovák, jeho rodina z otcovy strany měla po několik generací poblíž Opavy malou usedlost, jeho matka pochází ze Slovenska. Jeho otec, Jáchym František, byl poctivý rolník, kterému bylo vždy blaho společnosti a jeho rodné vesnice přednější než jeho vlastní. Sám Jáchym František byl velmi zbožný člověk. Pak ale přišla válka, nepřátelští sudetští Němci se nezdráhali využít situace a bez okolků pobožného Jáchyma Františka za bílého dne umlátili. Prý se zdál příliš neněmecký. Jeho matka o několik dní později zemřela žalem. Ubohého Daniela Davida Františka se ujala jeho babička v Bratislavě. Je to členka Demokratické strany, který zastává jasný názor: „Pro Němce v Československu už není místo, dopustili se hrozných zločinů za které musí platit!“

Leave a Comment