Budování společnosti pro blaho lidu (DS)

Tisíce dlouholetých utlačovatelů konečně odešlo z naší krásné vlasti. Maďarská otázka je jednou provždy vyřešena a náš národ teď čeká velmi blýskává budoucnost. K blaho naší společnosti ale musíme každý udělat něco, jeden z našich straníků jde příkladem, Emanuel Kysely se společně se svou rodinnou vydal vybudovat novou společnost do míst, kde před jeho příchodem žili Maďaři. Život zde nebude jednoduchý, půda je po velmi nerozumném hospodaření v bídném stavu, Maďaři navíc při svém odchodu dokázali zruinovat vše, co už dokázali vybudovat. Pana Kyselyho teď určitě nečeká jednoduchý začátek, ale to nečeká nikoho z nás. Pan Kysely však věří, že pokud bude hájit tradiční slovenské hodnoty tak jako hájí Demokratická strana Slovenska, zasloužené blaho přijde brzy.

Leave a Comment