Karel Marx: muž s vizí (KSČ)

Jednoho březnového rána roku 1818 se v pruském městečku narodil chlapec jménem Karel Marx. Jeho narození znamenalo zásadní zvrat v německé filosofii a obrat světa k lepším zítřkům. Právě on položil základní stavební kameny socialismu a komunismu. To on je autorem Komunistického manifestu a Kapitálu. Kdokoliv, kdo jen nahlédne do těchto nádherných knih brzy pochopí, jakou vizi měl Karel před očima. Byla to vize společnosti spravedlivé, kde bude každý po právu odměňován za svou práci a kde nebude existovat nezaměstnanost a s ní spjatá chudoba. My, Komunistická strana Československa, za touto vidinou radostných zítřků stojíme. Budeme se za ni bít do posledního dechu, protože dědictví Karla Marxe nesmí být zapomenuto.

Leave a Comment