Jak dosáhnout blahobytu snadno a rychle (KSČ)

Nejprve je nutné říci jednu věc: blahobyt nebude nikdy možný, dokud tu bude buržoazie. Proto je nutným krokem provést proletářskou revoluci. Je to právě rukama pracující lid, který je v dnešním světě znevýhodňován a zcela se odcizil produktům, které vytváří. Však se sami zeptejte: který dělník si může dovolit produkt, který svýma vlastníma rukama vytváří? Žádný. Podnikatelé totiž práci řádně necení, spravedlivý plat jim nic neříká. Svrhněme je, drazí soudruzi, dosáhněme blahobytu svržením tyranů, těch buržoazních elit, které se starají jen sami o sebe!

Leave a Comment