Vzdělanost je základem demokracie (DSS)

Jozef Kovač už dvacátým třetím rokem učí na Univerzitě Jana Amose Komenského v Bratislavě, konkrétně je děkanem Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty. Během války zastával tradiční křesťanské a slovenské hodnoty, díky čemuž nakonec byl po dobu dvou dlouhých let vězněn v pracovním táboře pro politické vězně. Po konci války vstoupil Jozef Kovač do Slovenské demokratické strany a jakožto renomovaný odborník prosazuje v naší strany návrhů reforem ohledně školství. Podle jeho slov je vzdělání základem každé demokracie a pokud dopustíme, aby se vzdělání zpět přesunulo do rukou státu, uděláme velký krok zpět v demokratizování naší společnosti.

Leave a Comment