KSS bojuje proti nacistom (KSS)

V komisii národného zhromaždenia práve prebieha rokovania o prechode banderovci cez územie nášho štátu. Banderovci boli spojencami nacistov a pod vedením ich vodcu Adolfa Hitlera bojovali aj proti našim československým legionárom. Je preto neprípustné aby tieto jednotky predchádzali vlasť a KSS chce toto zastaviť všetkými možnými prostriedkami, teda požiadaním o pomoc sovietsku armádu. Snáď sa toto podarí a pamiatka našich legionárov nebude zneuctenie.

Leave a Comment