O reformě školství (ČSL)

V poslední době hlavně ze strany komunistů jsou slyšet požadavky na zestátnění školství. Slyšíme, že prý to přispěje k obnově školství a k pozvednutí jeho úrovně. Co když se na to ale podíváme kriticky?

Po útrapách války znovu zažíváme svěží vítr svobody. Proč se ale některé strany snaží tuto svobodu omezit, například právě omezením školství? Neměla by být možnost výběru školy svobodná? Neměl by si každý člověk svobodně určit, kterým směrem se ve vzdělání vydá? My si myslíme, že ano.

Dále si musíme uvědomit, že naše evropská kultura stojí hlavně na pilířích křesťanství a odkazu antického Řecka a Říma. Náboženství na školách slouží k mravní výuce žáků a k vysvětlení základní lidské morálky, aby z žáků vyrostli ohleduplní a lidští spoluobčané.

Stanovisko ČSL je jasné: Chceme reformovat školství bez postátňování škol a rušení jednotlivých typů!

Leave a Comment