Moment nacionalismu (KSČ)

Poslanci za KSČ a KSS se spojili, aby v komorním prostředí Filosofické fakulty zazpívali Internacionálu. Při zpěvu vehnala síla textu nejednomu komunistovi slzy do očí. Ve vzduchu byla vize rovné, socialistické budoucnosti.

Sloka Internacionály, hymny dělnického hnutí:

„Dělníci, též rolníci, bratři,

jsme velkou stranou dělnickou.

Všem lidem jenom země patří

a zahaleči ať již jdou!

Dost napásla se naší muky

vran, supů hejna kroužící,

rozptýlí den příští jich shluky,

věčně vzplá slunce zářící.“

Leave a Comment